Mudilasvihik

Avastan. Õpin. Oskan
4-5-aastastele
Lisa ostukorvi
10 €

MUDILASVIHIK on koostatud lastele, kes tunnevad huvi numbrite ja tähtede vastu. Aluseks on võetud lapse arengu eeldatavad tulemused, mis annavad võimaluse lahendada eakohaseid ülesandeid lapsest lähtuvalt.

SILMARING

Läbivad teemad vihikus on aastaajad, aed- ja puuviljad, kodu- ja metsloomad, kalad, linnud, sõidukid ja palju muud, mis aitavad mõista terviklikult ümbritsevat maailma.

LOOGILINE MÕTLEMINE

Mudilasvihikust leiab ka kirja eelharjutusi, eakohaseid tähelepanu ja loogika ülesandeid. Laps tutvub mängulisel teel geomeetriliste kujunditega, loendab ja võrdleb hulki kümne piires.

KÕNE

Mitmekesised mängulised tegevused sisaldavad tähtede kirjutamist ja teemakohaseid vestlusi õpihimulise abilisega ülesannete lahendamisel.

PEENMOTOORIKA

Proovile saab pandud ka käeline osavus lõikamisel, liimimisel ja pliiatsi kasutamisel värvides piirjoonte sees.

Mudilasvihik on toodetud Eestis.


Formaat: 48 lk, 210×297 mm,
pehmed kaaned
Ilmumisaasta: 2020
ISBN: 978-9949-01-768-3

Lisa ostukorvi
10 €