Mudilasvihik

Avastan. Õpin. Oskan
3-4-aastastele
Lisa ostukorvi
10 €

MUDILASVIHIK on koostatud lastele, kes teevad tutvust esimeste matemaatiliste ülesannete ja kirja eelharjutustega. Aluseks on võetud lapse arengu eeldatavad tulemused, mis annavad võimaluse lahendada eakohaseid ülesandeid lapsest lähtuvalt.

SILMARING Läbivad teemad vihikus on aed- ja puuviljad, kodu- ja metsloomad, kalad, linnud, sõidukid ja palju muud, mis aitavad mõista terviklikult ümbritsevat maailma.

LOOGILINE MÕTLEMINE Mudilasvihikust leiab ka kirja eelharjutusi, eakohaseid tähelepanu ja loogika ülesandeid. Laps tutvub mängulisel teel geomeetriliste kujunditega, loendab ja võrdleb hulki 5 piires.

KÕNE Mitmekülgsed mängulised tegevused sisaldavad tähelepanu- ja loogikaülesandeid, toetades teemakohaseid vestlusi õpihimulise abilisega ülesannete lahendamisel.

PEENMOTOORIKA Proovile saab pandud ka käeline osavus lõikamisel, liimimisel, pliiatsi kasutamisel värvides ja kleepsude kleepimisel.

Mudilasvihik on loodud ja toodetud Eestis.


Formaat: 32 lk, 210×297 mm, pehmed kaaned; lisaks kleepsuleht 1 lk, 194x281mm, 35 kleepsuga
Ilmumisaasta: 2023
ISBN: 978-9916-9558-9-5

Lisa ostukorvi
10 €